Екология

Компанията осъществява постоянен мониторинг на строителните и довършителни дейности и тяхното потенциално въздействие върху околната среда. От октомври 2009г. БОРД успешно прилага стандартите на ISO 14001:2004. Обект на наблюдение и постоянен контрол са твърдите отпадъци; шумът; миризмите; прахът; вибрациите; вероятността за замърсяване на водите, почвата и въздуха.

БОРД има забележителен опит в централните части на големите градове. Екипът на компанията е горд от факта, че реализира строителни дейности, които не смущават нормалния живот в тези деликатни за работа райони. Хармоничната и безконфликтна строителна практика в гъсто населени райони е ясен знак за правилния подбор на прилаганите от компанията технически и организационни мерки.

Централен офис

ул. П.Каравелов 40
Варна 9000
тел.:+359­ 52­ 684­ 000
факс:+359­ 52­ 684­ 004
office@bord.bg

Copyright © 2014, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|Контакти