Проектантско студио

Още от 2001-ва година в компанията функционира проектантско бюро, което е част от административната структура на БОРД. В момента постоянният числен състав на студиото наброява 10 експерти и инженери, които ръководят част от най-отговорните дейности в т.ч. проектирането на сгради и мениджмънта на строителните площадки.

По време на проектиране специалистите в този департамент работят в тясна интеграция с външни архитектурни студия. Инженерите имат също  ключова роля в прилагането на политиките за Здраве & Безопасност по отношение, на които им е отредена контролна функция.

Централен офис

ул. П.Каравелов 40
Варна 9000
тел.:+359­ 52­ 684­ 000
факс:+359­ 52­ 684­ 004
office@bord.bg

Copyright © 2014, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|Контакти