Съоръжения и механизация

БОРД притежава широка гама от строително оборудване в т.ч. бетонобъркачки, самосвали, багери, мобилни и кулокранове, логистичен парк и т.н.

С оглед постигане на най-високи нива на безопасност и надеждност, БОРД менажира собствен мобилен бетонов възел, снабден с лицензирана лаборатория за контрол и тестване на инертните материали и крайния продукт.

Собствени строителни съоръжения и механизация
Наименование   Брой
1. Кранове с различен капацитет    
1.1 Кулокранове   8
1.2 Мобилни кранове   3
Общо кранове   11
2. Колесни багери   4
3. Товарачи   5
4. Булдозери   1
5. Бетонов възел с капацитет 110 куб.м. на час   1
6. Бетон помпи   1
7. Бетонобъркачки   4

 

Дирекция „Строителство“

тел.: +359­ 52­ 684­ 000
факс: +359­ 52­ 684­ 004
office@bord.bg

Copyright © 2014, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|Контакти