Финансова стабилност

БОРД запазва своята икономическа стабилност въпреки изменената и усложнена бизнес среда след 2007-а година. Позитивната тенденция се дължи основно на добрата репутация на компанията, в комбинация с прецизен подбор на проекти и надеждни партньори.

Красноречив пример за стабилност са резултатите през 2010-а година, които са почти два пъти по-високи от тези през 2007-а. По-добри са обемите само през периода 2008г. – 2009г. Годишният оборот на компанията през 2010 е над 18 милиона лева, което нарежда БОРД сред пазарните лидери в строителния бранш на България.

Годишен оборот

Година Валута Количество
2010 BGN 18 003 327
2009 BGN 33 594 359
2008 BGN 35 849 918
2007 BGN  10 325 445

 

Счетоводство и финанси

тел.: +359­ 52­ 684­ 000
факс: +359­ 52­ 684­ 004
office@bord.bg

Copyright © 2014, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|Контакти