За компанията

БОРД се развива успешно в областта на архитектурата, дизайна и строителството на мащабни проекти. Във фирменото портфолио правят впечатление жилищни, административни и промишлени комплекси с интензивна интеграция на нови технологии и висок клас строителни материали.

Преобладаващата част от възложители и инвеститори са западно-европейски компании с международен капитал. Водещ мотив в предпочитанията на чуждестранните партньори е затвореният цикъл от дейности, който в съчетание с умелия мениджмънт и систематичен мониторинг е сигурна гаранция за надеждна и комплексна строителна услуга.

Над 5 години БОРД успешно прилага нормите на Международната организация за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001-2000.

Мисия

В ежедневната си работа целият екип на компанията е напълно отдаден на стремежа за осъществяване на съвременно строителство и реализиране на качество в съзвучие с най-добрите световни образци. В своите проекти БОРД прилага най-новите постижения в строителната индустрия.

Архитектите и дизайнерите на компанията съумяват да постигнат отличителна индивидуалност и уникална естетика на всеки отделен проект, благодарение на всеотдайните екипни усилия

Цифри

В различни периоди компанията управлява работна сила, достигаща до 3600 строителни работници, 1100 от които служители на БОРД. Мениджърският екип е съставен от 15 опитни бранд директори и ръководители на департаменти, чийто действия и политики се подпомагат от 15 експерти в областта на маркетинга и продажбите и 27 души обща администрация и счетоводство.

Сумарната застроена площ възлиза на над 510 000 кв. м. В момента паралелно текат строителните дейности по 7 отделни обекта, които са в различен стадий на завършеност. Всички предстои да бъдат поетапно открити през следващите 18 месеца.

Клиенти

БОРД е основана през 2001г. Компанията предоставя затворен цикъл от строителни услуги за редица европейски предприемачи. Преобладаващата група от клиенти са чужди фирми, които обслужват интересите на инвеститори от Западна Европа, Русия и Близкия Изток.

БОРД е предпочитан партньор от страна на държавни и обществени институции, сред които министерства, общини, болници и университети. Компанията има изградени десетки жилищни, административни и хотелски комплекси.

Мениджмънт и Ноу-хау

Във всеки един момент БОРД управлява огромна работна сила, 80% от която е съставена от подизпълнители в зависимост от специфичните нужди на отделните проекти. Главните департаменти на компанията са: Мениджмънт и администрация; Строителни дейности; Транспорт и механизация; Проектиране и дизайн; Продажби и маркетинг.

Инженерите и техническия екип на БОРД имат богат опит в международни строителни проекти в т.ч. такива, изпълнявани в Русия, Либия, Египет, Мароко и т.н.

Централен офис

ул. П.Каравелов 40
Варна 9000
тел.:+359­ 52­ 684­ 000
факс:+359­ 52­ 684­ 004
office@bord.bg

Copyright © 2014, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|Контакти