ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

1. Информационно съобщение / PDF / 20.10.2017

2. Информационно съобщение / PDF / 06.06.2018

3. Информационно съобщение / PDF / 27.09.2018

 

Структурни фондове на ЕС

www.eufunds.bg

Copyright © 2017, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|EU-Програми |Контакти